ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท. รหัสผ่าน
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย : ชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2558
ห้องสำคัญบ้านเรือนไทย
หน้าชานบ้านเรือนไทย
ห้องลงนาม
ห้องเยี่ยมเยือน
ห้องรวมกระดาน
เปิดประตูเข้าสู่บ้านเรือนไทย
ห้องค้นหาคำขานบ้านเรือนไทย
ห้องค้นหาคำขานบ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อ คุณธนู บ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อสอบถามทุกเรื่องราว
ห้องติดต่อเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อสำนักงานกฏหมายเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องรวบรวมสถิติเว็บไซต์บ้านเรือนไทย

ห้องร่วมกุศลผลบุญสนับสนุนเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฎฐานบ้านเรือนไทย
ห้องกิจกรรมงานทำบุญ-ใส่บาตร ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ห้องติดต่อชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
ห้องโครงการถวายและมอบพระบรมสารีริกธาตุบ้านเรือนไทย
ห้องเว็บไซต์เครือข่ายเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องภาพยนต์งานเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
ห้องภาพยนต์ เสียงสวดมนต์ ชีวประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน
ห้องแสดงคลิปกิจกรรมงานมหากุศลผลบุญบ้านเรือนไทย
ทีวีผ่านดาวเทียมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
ห้องบทความที่สำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ห้องแสดงเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย
ห้องส่งเว็บลิงค์ให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งบทความให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งข่าวสารให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งรูปภาพให้บ้านเรือนไทย
สหธรรมมิกบ้านเรือนไทย
เว็บไซต์ศูนย์พิทักษ์...
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์บ้าน...
เว็บไซต์กระดานข่าวสา...
ปฏิทินแสดงกิจกรรม
ตัว...ท.ทหาญ นำหน้าหัวข้อกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันการคุกคามจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีของแฮ๊คเกอร์กับเว็บไซต์บ้านเรือนไทย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมงานกุศลผลบุญของเว็บไซต์บ้านเรือนไทย : การจัดทริปกิจกรรมร่วมงานบุญมหากุศลทั่วประเทศ จัดตั้งโรงทานบ้านเรือนไทย ในงานต่างๆ เช่น งานทำบุญ-ใส่บาตรและฟังพระธรรมเทศนา พิธีงานสมโภชต่างๆ งานฉลองอายุวัฒนมงคล พ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จัดตลอดทั้งปี ทางเรากำลังทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ณ ที่นี้...เร็วๆ นี้
ปฏิทินแสดงกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พรุ่งนี้ :
: ตารางปฏิทินแสดงกิจกรรมมหากุศลผลบุญ
ชมการแสดงกิจกรรมมหากุศลผลบุญตลอดทั้งปี
จม.ข่าวสารบ้านเรือนไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าวสารบ้านเรือนไทย : ทางเว็บไซต์บ้านเรือนไทยจะแจ้งข่าวสารงานกุศลผลบุญต่างๆ เช่น งานทำบุญ-ใส่บาตร พิธีงานสมโภชต่างๆ งานฉลองอายุวัฒนมงคล และอื่นๆ ร่วมไปถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาทุกอย่าง ส่งไปให้ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ทุกท่านทางอีเมล์ อีเมล์ที่เว็บไซต์บ้านเรือนไทยได้ทำการส่งไปให้ทุกฉบับนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการรับจดหมายข่าวสารของท่านได้ ฉะนั้น...จึงขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบในส่วนของการจัดการอีเมล์ขยะของท่านด้วยครับ
ผู้กำลังเยี่ยมเยือนขณะนี้
ฆราวาสญาติโยมทั่วไป : 1
[ยังไม่มีพวกเราชาวบ้านเรือนไทย]

ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ทั้งหมด : 1049
ยังไม่ยืนยันให้เป็นลูกบ้าน/สมาชิกชรท. : 0
ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ล่าสุด : Sanguank
ผู้เยี่ยมเยือนที่ผ่านมา
บ้านเรือนไทย20:00:53
knug11111111 9 weeks
กัลยาณมิตร15 weeks
kasinthara27 weeks
นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก28 weeks
udom7438 weeks
เกียรติ44 weeks
ลุงวิทย์45 weeks
นายวัทน์สิริ โตไธสง69 weeks
Mettatham81 weeks
สมัครรับข่าวสารบรท.
เฉพาะลูกบ้าน/สมาชิกชรท.
เปิดประตูเข้าบ้านเรือนไทย
ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท.

รหัสผ่านสมัครลูกบ้าน/สมาชิกชรท.
กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่านเข้าบ้านเรือนไทย
ขอรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกที่นี่
สถิติการออนไลน์
ฆราวาสญาติโยมทั่วไป : 1
พวกเราชาวบ้านเรือนไทย :
[ยังไม่มีพวกเราชาวบ้านเรือนไทยทำการออนไลน์ในขณะนี้]


ลูกบ้านทั้งหมด : 1049
ลูกบ้านรอการยืนยัน : 0
ลูกบ้านล่าสุด : Sanguank

วันนี้ : 314
ขณะนี้ : 1
ออนไลน์พร้อมกันสูงสุด : 31
สูงสุดต่อวัน : 4970
เมื่อวานนี้ : 160
เดือนนี้ : 474
รวมทั้งหมด : 1456441

สถิติออนไลน์ 24 ชั่วโมงล่าสุด
กระทู้จากทุกกระดาน
กระทู้ที่เคลื่อนไหวล่าสุด
ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อบ...
ขอเชิญร่วมทำบุญงานสม...
กำหนดการฉลองอายุวัฒน...
งานเจริญอายุวัฒนมงคล...
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอด...
กระทู้ที่อ่าน-ตอบมากสุด
ประมวลภาพพิธีงานพ... [282]
ประมวลภาพงานเจริญ... [231]
ประมวลภาพพิธีประช... [229]
ประมวลภาพงานบำเพ็... [214]
ประมวลภาพพิธีงานเ... [210]
แบบสำรวจบ้านเรือนไทย
แบบสำรวจบ้านเรือนไทย
ท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...หรือไม่?

๑. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...ทุกๆ งาน

๒. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญของสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...เป็นบางงาน

๓. ยังไม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย แต่ขอร่วมอนุโมทนา...สาธุ ทุกกิจกรรม

คลิปวิดีโอบ้านเรือนไทย

จักรวาลบ้านเรือนไทย
นาฬิกาบ้านเรือนไทย
ปฏิทินบ้านเรือนไทย
fb:เว็บไซต์บ้านเรือนไทย
Lockerz Share Buttons
Share

  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ชาวบ้านเรือนไทย : พวกเราชาวบ้านเรือนไทยทุกคน เทิดทูนสถาบันสูงสุด ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย

 ประมวลภาพพิธีงานทำบุญ-ใส่บาตร ณ ศาลาสนิทวงศ์-ชยางกูร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กทม.วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2552

 ประมวลภาพพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ พระประธานหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กทม.วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2552  ประมวลภาพพิธีงานทำบุญ-ใส่บาตร ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กทม.วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552  ประมวลภาพพิธีงานทำบุญ-ใส่บาตร ณ หอประชุมคุรุสภา วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2552 ชมประมวลภาพพิธีทั้งหมด

 ชีวประวัติและปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต/ปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐาน/ธรรมบรรยายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 คลิปวิดีโอ เสียงอ่านหนังสือบูรพาจารย์/บทสนทนาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับพระพุทธเจ้า/ชีวประวัติและปฏิปทาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 คลิปวิดีโอเสียงอ่านหนังสือธรรม/พุทธประวัติและเสียงพระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 โครงการถวายและมอบพระบรมสารีริกธาตุบ้านเรือนไทย โดยชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.) บ้านเรือนไทย

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย : ประมวลภาพพิธีงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) และเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร,หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมกุศลผลบุญสร้างเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ณ วัดป่าภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร

เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ท่านได้เมตตาให้แนวทางในเบื้องต้นไว้ว่า

๑.ต้องการให้องค์พระเจดีย์มีอายุยืนยาวถึง ๑,๐๐๐ ปี

๒.สามารถมองเห็นองค์เจดีย์ได้จากบ้านตาด

๓.การก่อสร้างจะใช้ศรัทธาของสาธุชนเป็นหลัก (จะไม่ผ่านผู้รับเหมาโดยไม่จำเป็น)

ท่านผู้ใดมีศรัทธาที่จะร่วมสร้างเจดีย์ฯ สามารถน้อมถวายปัจจัยได้โดยตรงที่องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร

หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “ร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร”

๑.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 510-4-26899-0

๒.ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-36788-8

(ต่างจังหวัดไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอน)


ประมวลภาพพิธีงานเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๗ ปี หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย

ณ วัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

บ้านเรือนไทย ทดลองกล้องถ่ายวิดีโอเครื่องใหม่ ถ่ายทำคลิปวิดีโอชุด "พระธรรมเจดีย์"

   สถานที่ทำบุญ-ใส่บาตรและฟังพระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (เว็บไซต์บ้านเรือนไทยให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมงานบุญ)  มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูทัตโต  สถานที่2  สถานที่3  สถานที่4

 กิจกรรมงานมหากุศลผลบุญกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย

 ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยพร อวยชัย ให้พวกเราชาวบ้านเรือนไทย จงสุขใจและกายตลอดกาล

ข้าพเจ้าชาวบ้านเรือนไทย ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง ในการสิ้นพระชนม์ ขององค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ขอน้อมส่งเสด็จ สู่อนุปาทิเสสนิพพาน กรรมใดหากข้าพเจ้าชาวบ้านเรือนไทยล่วงเกินเจ้าพระคุณ ด้วยกาย วาจา ใจ ขอเจ้าพระคุณ ประทานอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าชาวบ้านเรือนไทยด้วยเทอญ.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสิ้นพระชนม์ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556
(กดปุ่มEsc ที่ด้านซ้ายบนคีย์บอร์ด เพื่อปิดเสียงสวดมนต์ประจำเว็บไซต์บ้านเรือนไทย แล้วคลิกPlay)
 
  

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ชุดที่1 : พุทธโอวาสก่อนปรินิพพาน, ศิริมานนทสูตร 1, ศิริมานนทสูตร 2 (กดปุ่ม Esc บนซ้ายคีย์บอร์ดแล้วคลิก Play )

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ชุดที่2 : 1.โอวาทของอาจารย์ 2.ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา 3.มงกุฏแห่งเพชรและหมวกฟาง

เสียงอ่านพระธรรมเทศนา ชุดที่3 : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

เสียงอ่านพระธรรมเทศนา ชุดที่4 : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หลวงพ่อทอง จันทสิริ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แสดงพระธรรมเทศนา

ประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมเยือนเว็บไซต์บ้านเรือนไทย เริ่มบันทึกสถิติ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
www.baanruenthai.com