ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท. รหัสผ่าน
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย : ชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
อังคาร 19 กันยายน 2560# สนทนาธรรม : กิจกรรมข่าวสารกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย
โพสต์โดย ขอเชิญร่วมทำบุญกับ หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
บ้านเรือนไทย
เจ้าบ้านโพสต์กระทู้ : 16695
ที่อยู่ : บ้านเรือนไทย ซ.เจริญสุข ต.บางกรวย นนทบุรี
ร่วมเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย : 18 มกราคม 2549 22:26:00
โพสต์ : วันที่ 23 มิถุนายน 2554 06:58:11
ขอเชิญร่วมทำบุญกับ หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย ท่านกำลังสร้างแท้งค์น้ำ และสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หลวงปู่ คำพอง ขันติโก ท่านมีพรรษา 58 อายุ 78 ปี บวชเป็นสามเณรอายุ19 ปี บวชเป็นพระธรรมยุติ อายุ 20 ปี ทางวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เป็นที่สูง ทางอบต.เดินระบบชลประทานมาถึงที่ราบของวัดท่าน ท่านต้องการสร้างแทงค์น้ำ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำน้ำขึ้นไปใช้สอยเพื่อกิจกรรมพระพุทธศาสนาต่างๆ น้ำที่กักเก็บจากน้ำฝนในวัดที่มีใช้อยู่ตามอัตภาพแต่เดิม มีคุณภาพต่ำ พระเณรมีอาการคัน เมื่อใช้บริโภค น้ำกินต้องอาศัยซื้อน้ำขวดสำเร็จรูปขึ้นไป จึงต้องการระบบน้ำบริโภค เพื่อกิจกรรมงานบุญ ชาวบ้าน และการปฏิบัติธรรมของพระเณร มีอยู่ประมาณ 4-5 รูป

เชิญร่วมบุญได้ที่
บัญชีออมทัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย
ชื่อบัญชี พระอธิการคำพอง ขนติโก
เลขที่บัญชี 4030223982

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042-812063, 085-7525522
- - Line ID : เฉพาะสมาชิก www.facebook.com/websitebaanruenthai