ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท. รหัสผ่าน
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย : ชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2559

  โปรดทราบ...เนื่องจากมีผู้ไม่ให้เกียรติ ตัดโลโก้คำว่า www.baanruenthai.com ออกไปจากรูปภาพ เพื่อทำเป็นของตนเองแล้วนำไปเผยแพร่ ณ วันนี้ เว็บไซต์บ้านเรือนไทยขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล-ภาพถ่าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 หมวด 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27-31 ห้ามทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้ต่างไปจากเดิม และห้ามทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด...กระดานกิจกรรมข่าวสารกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย กำลังทำการทดลองใช้งานคลิปวิดีโอกิจกรรมมหากุศลผลบุญ ในอนาคตอันใกล้นี้ทางเราจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว พ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งแต่ท่านเดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน จนถึงช่วงแสดงพระธรรมเทศนาจนจบสมบูรณ์...ล่าสุดกล้องวิดีโอตัวนี้เสียหายจนซ่อมไม่ได้แล้วครับบ้านเรือนไทย ให้แสงสว่างนำทางกับทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกกระทู้และทุกกระดานสนทนาธรรมกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย
บ้านเรือนไทย อนุญาตให้ท่านนำรูปภาพไปเผยแพร่เพื่อเป็นพุทธบูชาได้ โดยห้ามทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อการค้าทุกรูปแบบ
บ้านเรือนไทย ขอความกรุณา อย่าตัดคำว่า www.baanruenthai.com ออกไปจากทุกรูปภาพ เพราะสิ่งนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 หมวด 5 มาตรา 27-31 ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาด
# สนทนาธรรม : กิจกรรมข่าวสารกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย
โพสต์โดย ขอเชิญร่วมทำบุญกับ หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
บ้านเรือนไทย
เจ้าบ้านโพสต์กระทู้ : 16475
ที่อยู่ : บ้านเรือนไทย ซ.เจริญสุข ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบ
ร่วมเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย : 19 มกราคม 2549 06:26:00
โพสต์ : วันที่ 23 มิถุนายน 2554 14:58:11
ขอเชิญร่วมทำบุญกับ หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย ท่านกำลังสร้างแท้งค์น้ำ และสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หลวงปู่ คำพอง ขันติโก ท่านมีพรรษา 58 อายุ 78 ปี บวชเป็นสามเณรอายุ19 ปี บวชเป็นพระธรรมยุติ อายุ 20 ปี ทางวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เป็นที่สูง ทางอบต.เดินระบบชลประทานมาถึงที่ราบของวัดท่าน ท่านต้องการสร้างแทงค์น้ำ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำน้ำขึ้นไปใช้สอยเพื่อกิจกรรมพระพุทธศาสนาต่างๆ น้ำที่กักเก็บจากน้ำฝนในวัดที่มีใช้อยู่ตามอัตภาพแต่เดิม มีคุณภาพต่ำ พระเณรมีอาการคัน เมื่อใช้บริโภค น้ำกินต้องอาศัยซื้อน้ำขวดสำเร็จรูปขึ้นไป จึงต้องการระบบน้ำบริโภค เพื่อกิจกรรมงานบุญ ชาวบ้าน และการปฏิบัติธรรมของพระเณร มีอยู่ประมาณ 4-5 รูป

เชิญร่วมบุญได้ที่
บัญชีออมทัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย
ชื่อบัญชี พระอธิการคำพอง ขนติโก
เลขที่บัญชี 4030223982

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042-812063, 085-7525522
- - Line ID : 31202000 www.facebook.com/websitebaanruenthai